Hương liệu
Hương Cà phê, Bánh
Hương Trái Cây
Hương Giải Khát
Hương Gia Vị
Hương Mặn Dạng Bột
Hương Mặn
Hương Ngọt Dạng bột
Hương Nước Mắm
Hương Liệu Cao Cấp
Hương Mặn
Hương Cà Phê, Bánh
Hương Trái Cây
Phụ gia
List Phụ Gia
Hỗ Trợ Trực Tuyến

support
Lượt truy cập:
 

Hương Liệu

 
 
STT Tên Hương Liệu Mã Hương Liệu
1  NƯỚC MẮM 84756
2 NƯỚC MẮM NHĨ 84880
3 NƯỚC MẮM CÁ TRÍCH 84882
4 NƯỚC MẮM CÁ THU 84884
5 NƯỚC MẮM CÁ NGỪ 84886
6 NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC 84888
7 NƯỚC MẮM CÁ NỤC 84890
8 NƯỚC MẮM CÁ SAPA 84922
9 NƯỚC MẮM CÁ TẰM 84924
10 NƯỚC MẮM CÁ CHỈ VÀNG 84926
11 NƯỚC MẮM TÔM 84928
12 NƯỚC MẮM CUA 84930
13 MẮM CÁ LÓC 84762
14 MẮM TÉP 84764
15 MẮM BA KHÍA 84766
16
NƯỚC MẮM CÁ NGỪ
84932
17 NƯỚC MẮM HẢI SẢN 84931
18 NƯỚC MẮM HẢI SẢN 84935
19 NƯỚC MẮM NHĨ CAO CẤP 84118
20
NƯỚC MẮM CAO CẤP H30676
21 NƯỚC MẮM CÁ CƠM 84881
 
 

 


 
 
 
Copyright © 2006-2009 Hong A Co.,Ltd. Alright Reserved
Designed by Tsoft Co.,Ltd